โครงการ : บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น 🏠🏘
เจ้าของ : คุณสุชาติ เจนกิจณรงค์
สถานที่ก่อสร้าง : หลังโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ อ.เมือง จ.นครปฐม

[คลิกที่ภาพเพื่อรับชมในขนาดใหญ่ขึ้น]