โครงการ : บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น 🏠
เจ้าของ : คุณภัทรณัฏฐ์ บุญมี
สถานที่ก่อสร้าง : ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

[คลิกที่ภาพเพื่อรับชมในขนาดใหญ่ขึ้น]