โครงการ : บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 🏘
เจ้าของ : คุณบุญไฮ้ เจนกิจณรงค์
สถานที่ก่อสร้าง : อ่างเก็บน้ำประปา อ.เมือง จ.นครปฐม

[คลิกที่ภาพเพื่อรับชมในขนาดใหญ่ขึ้น]