โครงการ : หมู่บ้านตะวันฉายพาร์ค 🏘
เจ้าของโครงการ : บริษัท สิริธัญญ์ จำกัด
สถานที่ก่อสร้าง : ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

[คลิกที่ภาพเพื่อรับชมในขนาดใหญ่ขึ้น]